Privacyverklaring Healthy-Club.be

Wij zijn ervan overtuigd dat de bescherming van uw persoonlijke gegevens van essentieel belang is. Indien wij uw persoonsgegevens verwerken, doen we dat dan ook in
overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 (hierna de ‘AVG’).
Via deze privacyverklaring willen we u duidelijkheid geven over:
– Wie de verantwoordelijke is voor de verwerking
– Welke verwerkingen wij juist doen
– Welke rechten u juist hebt met betrekking tot deze verwerkingen
U wordt dan ook vriendelijk uitgenodigd deze privacyverklaring aandachtig door te nemen, en dit ook regelmatig te doen. Toekomstige aanpassingen zijn immers niet uit
te sluiten. Is er toch iets niet helemaal duidelijk, dan kan u steeds contact opnemen met Healthy-Club via info@healthy-club.be
Healthy-Club wordt volgens de AVG beschouwd als de verwerkingsverantwoordelijke, wat wil zeggen dat Healthy-Club instaat voor de correcte verwerking van de
betrokken gegevens, en dat u bij eventuele vragen of voor de uitoefening van uw rechten met betrekking tot
de gegevensverwerking, u zich eenvoudig kan wenden tot Healthy-Club:

Healthy-Club
Food for Life VOF
Arteveldestraat 10
8511 Heestert
Ondernemingsnummer: BE 0598.608.041
E-mail: info@healthy-club.be

Deze Privacyverklaring heeft betrekking op onze website, www.healthy-club.be en onze diensten. Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 20 oktober
2019

Gebruik van persoonsgegevens

Als u gebruik maakt van websites en gerelateerde Diensten die Healthy-Club aanbiedt, dan kunt u persoonsgegevens met ons delen. Wij verzamelen en maken gebruik
van persoonsgegevens die u, of uw bedrijf, direct met ons deelt. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan beschreven in deze
verklaring, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.

Soorten gegevens verzameld

Wanneer u gebruik maakt van onze Diensten, dan kunnen we de volgende gegevens verzamelen:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Geslacht
– Geboortedatum
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres

Gronden voor de verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U deelneemt aan een wedstrijd die we organiseren
Healthy-Club analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
Healthy-Club verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. Wij verzamelen uw
persoonsgegevens op basis van de gerechtvaardigde belangen of uw toestemming, die u te allen tijde kunt intrekken.

Hoe beschermen wij uw gegevens en hoelang bewaren wij ze?

Wij treffen alle vereiste technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen.
Uw gegevens worden zolang bewaard als nodig voor de verwerking waarvoor ze werden verzameld.
Dit varieert naargelang van het einddoel, bijvoorbeeld:
– 7 jaar voor documenten opgesteld in een boekhoudkundig/fiscaal kader
– 8 jaar na het einde van de contractuele relatie voor bewijzen die bewaard worden in het kader van geschillendossiers
– 8 jaar na de uitvoering van een commerciële actie die zonder gevolg is gebleven
Soms kan de termijn langer zijn, onder meer om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of in geval van een geschil. Op het einde van de bewaarperiode worden de
persoonsgegevens anoniem gemaakt, gewist of onbruikbaar gemaakt.

Uw rechten

U heeft het recht op inzage van de informatie die wij verwerken. Als u dat wilt, kunt u direct contact met ons opnemen. We zorgen ervoor dat we u een kopie bezorgen van de gegevens die we over u verwerken. Mogelijk moeten we uw identiteit verifiëren om aan uw verzoek te voldoen. Als u gelooft dat de verstrekte informatie die we over u verwerken niet juist is, dan kunt u contact met ons opnemen om uw informatie te updaten. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Als u wilt dat wij uw informatie verwijderen, dan kunt u ons op ieder moment informeren. U kunt op elk moment contact met ons opnemen met betrekking tot deze verzoeken. We zullen altijd tijdig reageren, in overeenstemming met de AVG. Mocht u niet tevreden zijn met het antwoord dat u ontvangt, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de betreffende toezichthouder.

Delen met anderen

We zullen uw informatie niet delen met anderen zonder uw toestemming, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u, of uw
organisatie, met ons heeft afgesloten, of tenzij dit een wettelijke verplichting is.

Doorgifte van persoonsgegevens

Ter realisering van de doeleinden beschreven in deze Privacyverklaring kunnen wij uw gegevens buiten de EER overdragen. Wanneer dit het geval is, zullen wij de juiste maatregelen nemen om er zeker van te zijn dat persoonsgegevens goed beveiligd zijn. Voor overdrachten naar de Verenigde Staten zorgen wij ervoor dat een dergelijke Amerikaanse partij aan het Privacy Shield voldoet. Voor andere overdrachten, kunnen we uw gegevens overdragen aan een door de Europese Commissie erkend land dat met betrekking tot Persoonsgegevens een passend beschermingsniveau biedt.

Analytics

Gegevens die u verstrekt, kunnen worden bewaard voor het maken van statistische analyses, waaronder via Google Analytics. Deze statistieken worden gebruikt om de Diensten te optimaliseren. Zo kunnen wij zien hoe onze bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren. Waar mogelijk, zullen we deze gegevens pseudonimiseren.

Cookies

Wij willen u op een gebruiksvriendelijke manier relevante en persoonlijke informatie kunnen bieden. Hiervoor maken wij op onze websites gebruik van verschillende soorten cookies. Wij plaatsen bijvoorbeeld cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk hierbij aan de mogelijkheid tot reageren, de werking van spamfilters, het afspelen van video en caching om de website sneller te maken. Ook gebruiken wij analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. In het algemeen worden cookies bewaard voor de duur van de (browser)sessie. Bovendien kan uw IP-adres worden opgeslagen in de logbestanden van onze webserver als u van onze Diensten gebruik maakt. Dit is noodzakelijk om onze Diensten op de juiste manier te beheren en te beveiligen. We gebruiken uw IP-adres niet om uw onlinegedrag te volgen of te registeren. Meestal zijn we niet in staat om uw IP-adres te koppelen aan uw naam, adres of andere identificerende informatie, behalve wanneer u ons dergelijke informatie verstrekt en gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Beveiliging

We zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking worden beveiligd. Wij hebben onder andere de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen:

Healthy-Club gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen

Onderstaande externe partijene beheren gedeeltelijk uw gegevens. Met deze partijen werd indien noodzakelijk een “verwerkersovereenkomst” gesloten om uw gegevens & privacy te optimaliseren.
– Onze website www.healthy-club.be wordt gehost door Combell.be
– Start Booking is de host van gegevens die worden gebruikt voor ons agendabeheer.
– Google analytics wordt gebruikt voor onze website www.healthy-club.be
– VirtuaGym is de host van ledenadministratie.
– Dropbox PRO wordt gebruikt voor eventuele opslag van bestanden.

Datalekken

Mocht er sprake zijn van datalekken dan zal dit worden gemeld. De eerste verantwoordelijke voor vragen en klachten over het omgaan met gegevens is Sophie Suffis en te bereiken via sophie@healthy-club.be

Klachten

Moest u toch om gelijk welke reden een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u zich wenden tot Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).