Disclaimer

Food for Life VOF ( Ondernemingsnummer BE 0598.806.041 ), hierna te noemen Healthy-Club, verleent u hierbij toegang tot www.healthy-club.be (“de Website”) publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.
Healthy-Club behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Healthy-Club.
De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd.
Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is. In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.
Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op de Website. Healthy-Club oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via mail naar info@healthy-club.be
Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Healthy-Club geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere op deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Food for Life VOF. Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Healthy-Club en haar bezoekers. De inhoud van de Website is beschikbaar onder de Creative-Commonslicentie Naamsvermelding 3.0 Nederlands, tenzij anders aangegeven bij specifieke materialen. Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van de Website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Claims / Ervaringen

De Healthy-Club ervaringen op deze website zijn ingestuurde ervaringen van echte personen. Healthy-Club corrigeert deze verhalen op grammatica en verwijdert claims die in strijd zijn met de Europese EFSA wetgeving, inhoudelijk corrigeert Healthy-Club de verhalen verder niet. De inhoud en context van deze ervaringen zijn individueel en zijn daarom niet generaliseerbaar of van toepassing op iedere deelnemer van het afslankprogramma. Als er op de website www.healthy-club.be wordt gerefereerd naar een mate van gewichtsverlies dan heeft de mate van gewichtsverlies betrekking op één van onze programma’s.